OBCHODNÍ PODMÍNKY
internetového obchodu www.golhk.cz

PROVOZOVATEL

BFS-GÓL s.r.o., Ořechová 212, 500 04 Hradec Králové 4, IČ 27468178, DIČ CZ27468178

Firma BFS - GÓL s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20722 ode dne 30.12.2004.

Internetový obchod www.golhk.cz zveřejňuje obchodní podmínky s odvoláním na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro nákupy v internetovém obchodě www.golhk.cz  (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího na straně jedné a na straně druhé kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy upravené zákonem.

 

Kupní smlouva

Za kupní smlouvu je považována objednávka zaslaná prostřednictvím internetového obchodu, emailová a telefonická objednávka potvrzená prodávajícím.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 

2. Objednání zboží

 • Prostřednictvím nákupního košíku
 • Prostřednictvím mailu
 • Telefonicky

Každá objednávka bude písemně, nebo telefonicky do 48 hodin potvrzena a zákazník bude seznámen se způsobem vyřízení objednávky.

 

3. Cena zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou ceny uvedené včetně DPH. Při registraci velkoobchodníka, či klubu, bude vždy po telefonické dohodě nastaven slevový koeficient. Po nastavení koeficientu a přihlášení uživatele do internetového obchodu www.golhk.cz, budou zobrazované ceny již cenami konečnými. S jednotlivými zákazníky lze po dohodě nastavit individuální ceny, či trvalé slevy. V tomto případě je pro dohodu nutné kontaktovat prodejce (nejlépe telefonicky).

  

4. Platba zboží

Česká republika 

 • Platba v hotovosti
  (při osobním odběru)
 • Platba převodem na účet
  (při platbě bankovním převodem je nutné nejprve zaslat finanční částku na účet a až poté bude zboží expedováno)
 • Dobírkou prostřednictvím České pošty
  (platba bude provedene až při převzetí zásilky)
 • Dobírkou prostřednictvím PPL
  (platba bude provedene až při převzetí zásilky

Slovenská republika 

 • Platební podmínky pro Slovensko
  Zboží můžete zaplatit na dobírku v EUR nebo bankovním převodem v Kč nebo EUR. Pokud zvolíte způsob platby dobírku, pak Vám spediční firma naúčtuje částku v EUR dle kurzovního ceníku České Národní Banky v den odeslání zásilky.

Pokud požadujete jiný způsob dopravy, napište prosím Vaše požadavky do místa určené pro poznámky. Způsob doručení s Vámi bude prokonzultován telefonicky nebo emailem.

  

5. Platba za dopravu

Způsob dopravyCena
Osobní převzetí na prodejnězdarma
Balík Česká pošta109 Kč
Balík službou PPL79 Kč
Dobírka Česká pošta129 Kč
Dobírka službou PPL99 Kč
Slovensko a jiné zemědle dohody

 

6. Reklamační řád

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne je povinen dodat prodejci nejlépe písemné odstoupení od smlouvy a předat nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, nejlépe v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to vše v uvedené lhůtě (odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty). Není vyloučena možnost zaslání vráceného zboží až po samotném odstoupení od smlouvy a v tomto případě prodávající požaduje, aby reklamované zboží bylo zasláno bezodkladně.

Prodávající po obdržení reklamovaného zboží vrátí spotřebiteli zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to nejdéle do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn vrácenou částku ponížit o případně skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží. V takovém případě takové skutečně vynaložené náklady je schopen spotřebiteli doložit. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Prodávající je rovněž oprávněn naúčtovat spotřebiteli celkovou hodnotu zboží v případě, že bude prokázáno používání zboží nad rámec vyzkoušení. Prodávající má právo vrátit spotřebiteli nejnižší hodnotu poštovného.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.golhk.cz a právním řádem platným v České republice.

 

1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat:

 • osobně prodejci
 • doporučenou zásilkou na adresu prodejce
 • Kupující je povinen uvést co nejvýstižněji popis závad a doložit doklad o prodeji.

2. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se s prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Nově od února roku 2016 může kupující využít možnosti řešení neúspěšných reklamací podáním stížnosti u České obchodní inspekce v případě, kdy kupující nebude spokojen s vyřízením reklamace a jeho další řešení s prodávajícím nebude úspěšné, přestože ze zákona splnil všechny body potřebné k uplatnění reklamace podle reklamačního řádu, a to ve lhůtě jednoho roku od prvního podání reklamace.Prodávající bude mít povinnost se k návrhu do 15 dnů vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní.

  

Záruční podmínky

Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedeno na faktuře, či záručním listě jinak. Tato doba začíná dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.

Zákazník doručí na vlastní náklady reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v původním obalu a v úplném stavu (včetně příruček a ostatního příslušenství, pokud jsou součástní výrobku). Ke každé položce musí být připojena kopie faktury, či jiného prodejního dokladu a přesný popis závad a četnost výskytu.

Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na náklady odběratele zpět. V případě, že jde o oprávněnou reklamaci, hradí náklady prodejce.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • Při mechanickém poškození vzniklým neopatrným zacházením
 • Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním
 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace
 • Poškození zboží vzniklo nevhodně zvolenou, nebo zanedbanou údržbou

  

7. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu je registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.